Docent ········· Arthur, Seda, Peter
Medium ········· Performance art


Design Projects blok 4 

Hangt massatoerisme samen met de vervaging van de Nederlandse cultuur? Deze vraag formuleerde ik aan het begin van dit project en legde ik, totdat het Corona virus alles veranderde, voor aan geboren en getogen Volendammers. Ik kreeg een korte blik op de geschiedenis en de ontwikkelingen die de trekpleister onderging. Een in Amsterdams gevestigd bedrijf Tours & Tickets zorgde voor een explosieve groei van toerisme in Volendam in de afgelopen 10 tot 15 jaar, met grote impact op de authenticiteit van de stad. Deze explosieve groei van toerisme is ook in Amsterdam te zien. De toeristische heisa brengt reuring in de stad maar ontwricht ook het dagelijks leven.

De huidige quarantainemaatregelen veroorzaakten een radicale wending in Amsterdam, en in dit project. Een verlaten stad zonder toeristen. De leegte, de stilte en de afwezigheid van de massa hebben grote impact op het straatbeeld. Een toeristische trekpleister zonder toeristen. De stilte raast door de straten van Amsterdam en over haar lege terrassen en verlaten pleinen. Hoe reageren de inwoners op deze treurige omstandigheden? Een onderzoek naar het ontbreken van de toerist.

Door middel van een performance keert de toerist terug in de stad. Het Damrak is samen met station Amsterdam Centraal de belangrijkste toegangspoort tot e en eerste kennismaking met de stad. Wekelijks krioelen er 425.000 passanten. (De) Inwoners van Amsterdam mijden het Damrak juist zoveel mogelijk. Toch staat er nu één, vermomd als vakantieganger. Deze directe confrontatie is zeldzaam. Normaal gesproken reduceren inwoners toeristen tot oppervlakteruis, nu is de toerist een zeldzaam fenomeen in de anders zo drukke hoofdstad.

De vakantieganger gaat een relatie aan met de kijker, en transformeert in een proces van speculatie. De zeldzame toerist valt op, omgetoverd tot toonbeeld van Amsterdam, haar landschap en cultuur. Het filter is weg.

Zelfreflectie op de performance 
Eind Film


Semester 2 werkschouw, Maria Serberie