Materiaal ········· Video


Bring your own beamer @ SALON HKU

Voor HKU salon heb ik voor de BYOB editie een animatie gemaakt die op de muziek reageerde. 
De animatie is een hyperabstracte video van een boswandeling die ik heb oogenomen. Door middel van Premiere Pro heb ik het beeld in synchroom laten afspelen met de blokerige animatie.


Voor het https://watdajel.com/ festival was ik gevraagd deze animatie groot af te beamen in de Nicolaikerk in Utrecht tijdens het evenemen. Dit is helaas niet doorgegaan vanwege de corona maartegelingen. 
Semester 2 werkschouw, Maria Serberie